Längtar du efter att möta människor från andra kulturer, lära av andra och göra en insats i internationellt arbete? I så fall kanske StepOut är något för dig!

Genom StepOut-programmet får du en möjlighet att komma ut i världen och upptäcka vad mission kan handla om i praktiken. Varje år reser praktikanter till olika delar av världen för att lära sig av och göra insatser inom Evangeliska Frikyrkans internationella arbete.

Programmet består av tre olika faser: förberedelsefasen, utlandsfasen och uppföljningsfasen. Som en röd tråd genom hela programmet går tre tematiska perspektiv: mission, kultur och utvecklingssamarbete.

Antar du utmaningen? Sista ansökningsdag är 15 april 2018. Antagning sker löpande från och med 15 mars 2018, så vänta inte till sista stund med att söka!