Foto: Fredrik Lindé.

Verksamhetsåret 2020

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse som vid årsskiftet bestod av 290 församlingar med sammanlagt 33 168 medlemmar. EFKs gemensamma vision är: "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen".

"Vi tvingades till att ställa om och tänka nytt"

2020 var ett helt unikt år i Evangeliska frikyrkans historia, på grund av pandemin. Det som vi tidigare tagit för självklart; att fira gudstjänst tillsammans, att samlas till Torpkonferens och Kongress, att resa ut till våra partner i fält, att ordna läger för barn och tonåringar och mycket annat, blev nu omöjligt att genomföra på samma sätt som tidigare. Vi tvingades till att ställa om och tänka nytt.

När vi ser tillbaka på året så gör vi det ändå med stor tacksamhet. Vi ser en församlings- och missionsrörelse som har stått tillsammans och som i krisen har vänt sig till Gud. Kreativiteten har varit stor när det gällt att hitta nya sätt att samlas och nå ut. Vi har under året mötts digitalt både till Torpkonferensen, Kongressen och flera olika samtalsforum. Missionskonferensen, ÄRA och Medarbetarkonferensen Länk till annan webbplats. blev regionala event där vi sände gudstjänster och seminarier till flera olika platser samtidig.

Hur vi ska fortsätta vara en dynamiska rörelse av missionella församlingar, både under pandemin och efteråt? Det är flera olika bibelberättelser som har talat till oss och burit oss under året. En är uppmaningen till folket i Jos 3:4 ”Följ arken, så ni vet vilken väg ni ska gå; ni har ju aldrig gått den tidigare.” Arken var symbolen för Guds närvaro bland folket och det är bara i hans närvaro som vi kan se klart och få ledning för vägen vidare. Med tro och tålamod vill vi följa Jesus också på de vägar där vi aldrig gått förut. Gud är trofast.

Ingemar Forss
Missionsdirektor

Linalie Newman
Missionsdirektor

Richard Hultmar
Ordförande EFKs styreslse

Foto: Fredrik Lindé & Michael Korsgren.

2020 i siffror

Medlemmar

33 168

Döpta

386

Medlemsutveckling inom EFK år 2000-2020

Antal döpta inom EFK
år 2000-2020

Var kom pengarna ifrån 2016-2020?

 • Gåvor från privatpersoner
 • Församlingar
 • Övriga organisationer

Var kom pengarna från 2020?

 • 37 % Gåvor från privatpersoner
 • 59 % Församlingar
 • 5 % Övriga organisationer

Var kom pengarna från 2019?

 • 40 % Gåvor från privatpersoner
 • 56 % Församlingar
 • 4 % Övriga organisationer

Nyckeltal 2016-2020

Skriv tabellbeskrivning här


2020

2019

2018

2017

2016

Resultat (tkr)


Insamlade medel

45 981

52 020

49 030

51 599

54 688

Verksamhetsresultat

2 557

4 931

3 238

-110

3 065

Årets resultat efter förändring av
ändamålsbestämda medel

683

2 386

304

767

3 060

Ekonomisk ställning


Fritt eget kapital (tkr)

12 291

11 608

9 222

8 918

8 151

Soliditet, %

66

63

56

52

53

Kassalikviditet, %

114

79

58

41

40

För definitioner av nyckeltal, se Rodivsnings och värderingsprinciper.
Samfundets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning i årsredovisningen.

Användning av gåvor i internationella regioner 2020

 • 33 % Asien
 • 19 % Latinamerika och Iberiska halvön
 • 22 % Afrika
 • 26 % Europa, Mellanöstern och Nordafrika

14%

Andel av EFKs totala intäkter som används för administration- och insamlingskostnader. (2019 = 13%)

(Får ej överstiga 25% enligt Svensk Insamlingskontroll)

Sverige

Lovsång från ÄRA20.

Utveckling av arbete för att församlingar ska växa och nya grundas.

Sverigeprogrammet är på en mängd olika sätt ett stöd för EFKs församlingar. Bland annat arbetar vi tillsammans med församlingarna inom församlingsutveckling, församlingsgrundande, diakoni, mångkultur, ungdom och barn/familj.

Präglats av omställning

Ett nyckelord för Sverigeprogrammet har under flera år varit omställning. Där vi har velat utmana till omställning i att mer och mer sätta mission i centrum och som utgångspunkt i det vi gör. Året som gått har verkligen präglats av omställning, men på ett annat sätt än vi tänkt. Det har varit ett år av omställning som har berört i princip allt vi arbetat med. Att mötas fysiskt – denna självklarhet vi levt med och som varit så central i vårt arbete blev helt plötsligt omöjligt. Vi har i högre utsträckning fått lyfta telefonen och ringa rörelsens ledare och församlingar. Vi har suttit timtals i digitala möten och på köpet lärt oss massor om digitalisering som vi kommer att ha stor nytta av framöver. En del av våra erfarenheter av detta samlade vi under vår Coronatipssida.

På grund av ändrade ekonomiska förutsättningar för EFK så var all personal i Sverigeprogrammet i korttidsarbete under våren vilket också påverkade våra möjligheter att göra det vi tänkt.

Orden från Josua 3:4 följde oss under hela hösten: ”Följ arken, så vet ni vilken väg ni ska gå; ni har ju aldrig gått den tidigare.”

Nu mer än någonsin har det blivit viktigt för oss att vara i Guds närvaro, att följa arken, för vi vet verkligen inte var vi ska gå. Detta är något vi får fortsätta att leva i och låta oss ledas in i den nya framtiden som väntar. Vi ber att vi som rörelse tillsammans ska få följa arken.

Cahtrine Nygren
En av ledarna för Sverigeprogrammet

Årets tre viktigaste händelser

Unga tränades att bli mer pionjära

UNG pionjär startade med 30 deltagare. Detta är en ny träning som är speciellt nischad för att utmana unga personer att ta pionjära initiativ.

Ny process för församlingsledningar

En ny omgång av Växande församlingar startade i Västsverige. Det är en utvecklingsprocess för församlingsledningar och sex olika församlingar är med.

Lovsångsfestival för unga i ny tappning

Lovsångsfestivalen ÄRA20 omformades och genomfördes på olika platser i landet tillsammans med 23 lokala församlingar som ÄRA-partners.

Nyckeltal som sammanfattar året

11

regionala nätverk startade

210

personer deltog i medarbetarkonferensen

7

nya pastorer avskildes till tjänst

Tacka för…

 • alla församlingar som gjort stora omställningar under året som gått.
 • de nya initiativ till församlingsplanteringar som börjat tas.
 • alla barn- och ungdomsledare och grupperna av barn och unga de leder.

Torp 2020 blev digitalt

Morgon med Torp Fredrik Lindé

'Morgon med Torp' under midsommarveckan 2020. Här har missionsdirektorerna ett samtal med psykoterapeut Lovisa Bonerfält. Foto: Fredrik Lindé.

För första gången på 134 år blev det ingen konferens i vanlig ordning. Många bokade camping och hoppades att det skulle vända. Saknade blev stor av att inte kunna mötas på plats, men även generositeten blev stor. Många valde att ge bokningskostnaden till EFK som en gåva - tusentack till alla er!

Förutsättningarna gjorde att vi (istället för att bara ställa in) sände ett antal seminarier och program som tex. ”Morgon med Torp” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under midsommarveckan och även höjdpunkter från tidigare Torpkonferenser Länk till annan webbplats.. Tonårskonferensen gjorde ett gediget program via Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Lovångsmöten, bön 24-7, kalasmöten och Frasses Allservice dök också upp via skärmen. Temat för 2020 var en fortsättning, med tillägg, på 2019: Ge helande & hopp vidare.

Bidragsspåret spikeball

Foto: Spikeball.

EFK UNGs Bidragsspår ger stöd till barn och unga

Föreningar i församlingar

Finns till för de församlingar som valt att organisera barn- och ungdomsverksamheten i föreningsform för att få statsbidrag.

Medlemmar

EFK UNGs Bidragsspår har nu 36 föreningar med ca 4500 medlemmar.

Bidrag för barn och unga

Under 2020 gavs drygt 1,3 miljoner kronor i bidrag till föreningar, Torpkonferensen och ÄRA20.

Lovsångsfestivalen ÄRA20 - digitalt och lokalt

Form

ÄRA20 bestod av en livesänd produktion där 23 lokala församlingar deltog i sändningen och fick besök av ÄRA-team.

Satsning under året

Inför ÄRA20 har festivalledningen under året haft förberedelsearbete och marknadsfört lovsångsfestivalen.

Inriktning

ÄRA20 var en lovsångsfestival med fokus på tillbedjan.

Utbildning

Foto: Zandra Erikshed.

Ett stort arbete att parera pandemin

Inom Evangeliska Frikyrkan bedrivs en omfattande utbildningsverksamhet och den har fortsatt utvecklats under 2020. Ett ledarforum har formerats för programmet. Där finns rektorerna för våra skolor samt en missionsdirektor, representant från EFKs Sverigeprogram och missionsideolog från Internationella programmet.

EFK är en av huvudmännen i Liljeholmens folkhögskola, Hyllie Parks folkhögskola och Örebro folkhögskola. Folkhögskolorna bedriver dels allmänna kurser och profilerade utbildningar där bl.a. bibelskolor och lärjungainriktade kurser inkluderas. Utöver detta erbjuder även skolorna språkkurser och uppdragsutbildningar i samarbete med lokala myndigheter.

Vi är stolta för den högskola som vi äger tillsammans med Pingst och Alliansmissionen. Utökade examensrättigheter och fler utbildningsplatser har gett en mycket god utveckling. Skolan håller en hög kvalitet och är strategiskt viktig för formandet av framtidens pastorer och ledare i rörelsen.

I EFK bedrivs även en omfattande utbildningsverksamhet som inte sker genom några av våra skolor. Det handlar t.ex. om utbildningar för församlingsledare, ledarkonferenser, pionjärträning och missionskurser. Till viss del sker dessa utbildningar i samarbete med studieförbundet Bilda.

Gemensamt för all utbildningsverksamhet under 2020 är att ett stort arbete har gjorts för att göra parera pandemin och en stor del av kurserna har getts på distans.

Ingemar Forss
Missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan
& ledare för Utbildningsprogrammet

Foto: Julia Svahn.

Foto: Montage.

ALT Akademi för ledarskap och teologi

Foto: Julia Svahn.

Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

Utbildar pastorer, ledare och teologer för Guds rike

Årets tre viktigaste händelser

Sommarkurser med 70 studenter

För att lindra Coronapandemins effekter erbjöds utbildningsanordnare möjlighet att genomföra sommarkurser. ALT sökte och kunde genomföra tre kurser.

Första masterexamen

En viktig del i ALTs utveckling är studier på avancerad nivå. Masterutbildningen fullföljde ett första läsår och den första masterexamen utfärdades.

Historisk rekrytering

En professor i Gamla testamentet, Lena-Sofia Tiemeyer, blev en historisk rekrytering då ALT nu har fått sin första kvinnliga disputerade lärare.

Nyckeltal som sammanfattar året

245

antal studenter som registrerats inom fristående kurser under året

233

studenter som gått Pastors- och ledarprogrammet under året

137

utbildningsförsamlingar som samverkar med ALT

Tacka för…

 • att vi trots pandemiåret kunnat genomföra våra utbildningar på ett fungerande sätt.
 • nya medarbetare som kommer in och stärker ALT ytterligare.
 • Alla de studenter som söker sig till ALT för studier och fördjupning.

Foto: Zandra Erikshed.

Liljeholmens folkhögskola

Konst & Design

Den lite förändrade inriktningen mot design uppskattas av deltagarna – många sökande!

Ekonomiskt tufft år

Pandemin har inneburit att många verksamheter fått stängas ner vilket resulterat i minskade intäkter

Ökning av svenska som andra språk

Liljeholmen arbetar mer och mer med personer med svenska som andraspråk - glädjande utveckling!

Foto: Arne Mörnerud.

Hyllie Park Folkhögskola

Stort tack till Per-Inge Andersson

Efter över 20 år som skolans rektor avtackades i oktober Per-Inge Andersson för sina insatser.

Folkhögskola på distans

Engagerad personal har under året arbetat för att skapa de bästa förutsättningarna för skolans elever att nå sina mål trots distansstudier.

Nära den Goda Jorden

2020 startades bibelkursen Nära den Goda Jorden med fokus på teologisk fördjupning kring miljö och lärjungaskap.

Foto: Amadeus Gudmundsson.

Örebro folkhögskola och Götabro bibelskolor

Vi vill förändra världen

Medarbetare och kursdeltagare har tillsammans skapat värde för nutid och framtid.

Götabro - en plats att längta till

Stor glädje och tacksamhet för högt söktryck till Lärjungaskolan, Bibelterminen och andra kurser.

Stor tacksamhet för året som gått

Trots pandemi har verksamheten kunnat genomföras med hög kvalitet och stabil ekonomi.

Internationellt

EFK i världen

Vår gemensamma internationella mission berivs i ett 30-tal länder i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern/Nordafrika och Latinamerika/Iberiska halvön.

I Covid-19s skugga

Arbetet pågår var det budskap som allra tydligast präglade oss under 2020. Trots nedstängningar och restriktioner har vi och våra samarbetspartners fortsatt att fullfölja vårt uppdrag. Det har fått ta andra vägar, resor har fått ställas in och möjligheten att genomföra vissa aktiviteter begränsats. Hur ”arbetet pågår” ser ut på plats beskrivs väl i regionernas olika årsreflektioner. Trots omställningar och anpassningar har situationen varit mycket påfrestande för både medarbetare och partnerorganisationer. Vi ser dessutom att den globala pandemin förändrat livsförutsättningarna för många och kommer påverka i många år framöver.

Mitt i en tid med begränsat sändande har vi valt att ännu tydligare lyfta fram vår kallelse att sända människor. Sänd var huvudtemat i Evangeliska Frikyrkans missionskonferens i Linköping som genomfördes halvdigitalt på 11 platser från Kristianstad till Gammelstad med sammanlagt 220 personer närvarande. Peter Tarantal, OM international, Linnea Åberg och Magnus A, EFK delade sina tankar utifrån Apg 13:1-3 och vi samtalade om sändning utifrån bibelstudierna och inspelade seminarier.
Vi har under året påbörjat processen för fem par att resa ut under 2021. Vi tror att det är fortsatt viktigt att vi bidrar med våra resurser i internationell mission inte minst i en situation som denna.

Daniel Råsberg
Missionsideolog

EFK i Europa, Mellanöstern och Nordafrika

Libanon Jo Kassis

Libanon i augusti 2020. Foto: Jo Kassis.

"Våra partners ställde snabbt om"

”Vi ställer inte in, vi ställer om” sa både vi och våra partners tidigt under året.

"Kännbara konsekvenser"

Pandemins ekonomiska konsekvenser har naturligtvis också varit kännbar.

"Explosion drabbade ett redan utsatt Libanon"

Den 4 augusti inträffade den oerhörda explosionen i hamnområdet i Beirut.

Insamlingsbehov

9 897 tkr

(10 469 tkr under 2019)

Insamlade gåvor

8 270 tkr

(9 367 tkr under 2019)

Antal anställda

12

(14 - år 2019)

 • 7 anställda Kvinnor
 • 5 anställda Män

Samarbetspartners

*Av säkerhetsskäl skrivs namnet inte ut.

Egypten: Think & Do, *,*

Frankrike: Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France (FEEBF)

Grekland: Threads of Hope, Glyfada Christian Center (GCC)

Jordanien: *

Libanon: paraplyorganisationen Lebanese Society for Education and Social Development (LSESD) där vi stödjer Arab Baptist Theological Seminary (ABTS), MERATH Relief and Community Development, Smart Kids with Individual Learning Differences (SKILD)

Nordafrika: Partner i två länder, *,*

Serbien: First Baptist Church of Belgrade, Bread of Life

Sudan: Emergency Relief Rehabilitation and Develop­ment Agency (ERRADA)

Regionala projekt: SAT-7, Middle East Concern (MEC), Set My People Free (SMPF), *

Tacka för...

EFK i Afrika

Juni 2020. Matutdelning i Gwaini, Sydafrika.

"Miljontals barn drabbades"

Skolor tvingades hålla stängt stora delar av året. Samtidigt finns ljuspunkter.

"I Moçambique har.."

..vår partner till exempel tränat fler föräldrar, barnledare och lärare i barns rättigheter.

"Kyrkan växer i CAR"

Trots alla utmaningar har Guds rike fortsatt att växa.

Insamlingsbehov

7 230 tkr

(7 149 tkr under 2019)

Insamlade gåvor

6 930 tkr

(7 045 tkr under 2019)

Antal anställda

6

(12 - år 2019)

 • 3 anställda Kvinnor
 • 3 anställda Män

Samarbetspartners

Centralafrikanska republiken (CAR): Actions pour le Dévelopment Intégral des Humains (ADIH) , Eglise Evangelique Baptiste (EEB), Faculté de Théologie Ecangélique de Bangui (FATEB) 

Eswatini (fd Swaziland) : Holiness Union Church (HUC)

Mocambique: Igreja Uniao Baptista de Mozambique (IUBM), Centro Infantil Crianca Amada (CICA), Associacao Maos Que Falam (AMQF)

Sydafrika: Give a Child a Family (GCF), Holiness Union Church (HUC)

Tanzania: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT)

Zambia: Mpongwe Baptist Association (MBA)

Tacka för...

 • många rapporter om människor som gör sitt bästa för att tänka om och möta de behov som uppstått under pandemitid, människor som döps, fler kyrkor som grundas och barn som får hjälp trots stora utmaningar.

EFK i Asien

Dop i Sreenathpur, Sylhet.

Dop i Sreenathpur, Sylhet.

Tacka för...

 • att kyrkan i Bangladesh växer! Under pandemin har 30–40 personer döpts i Sylhet i nordöstra delen av landet.

”Gud ville leda oss vidare”

En av våra utsända i Sydostasien berättar.

"Tidigare insatser gav unika möjligheter"

I norra Indien har vår samarbetspartner fått betjäna människor mitt i den rådande krisen.

"Tre missionärsfamiljer sänds ut"

En av de saker som vi är extra glada för är att EFK förbereder nya missionärer.

Insamlingsbehov

10 624 tkr

(9 706 tkr under 2019)

Insamlade gåvor

10 483 tkr

(10 570 tkr under 2019)

Antal anställda

15

(15 - år 2019)

 • 7 anställda Kvinnor
 • 8 anställda Män

Samarbetspartners

*Av säkerhetsskäl skrivs namnet inte ut.

Bangladesh: Faith Bible Church, World Concern, Bangladesh (WCB)

Indien: A**I, IMPACT

Japan: Japan Evangelical Church of Christ (JECC), Japan Evangelical Churches (JEC)

Kambodja: International Cooperation for Cambodia (ICC)

Centralasien: Nätverk i Centralasien*, Nya Generationen*, God calls *, I*AM* 

Sydostasien: H*P*, K*C* 

Mongoliet: Family Agricultural Resources Mongolia (FARM) , Jesus Assembly/Streams of Living Desert, Erdenet, Joint Christian Services International (JCS), Mongolia Mission Centre (MMC)

Nepal: International Nepal Fellowship (INF), United Mission to Nepal (UMN)

Thailand: New Life Centre Foundation, Covenant Foundation, Ungdomscenter*, Scandinavian Pentecostal Mission (SPM), Thai-Lahu Foundation (TLF), Urban Light (UL) 

EFK i Latinamerika och Iberiska halvön

Församlingsutflykt Unocolla, Peru.

Församlingsutflykt Unocolla, Peru. Foto: Lenin Pachao.

"Öppnats upp och stängts ned växelvis"

Drabbats av väldigt stor smittspridning och dödsfall på grund av covid-19

"Väckelse i Peru"

På flera platser och genom församlingar har Gud berört människor.

"Arbeta mot korruption i Brasilien"

Inför 2021 finns många drömmar och planer, även om det är svårt att veta hur det kommer att bli.

Insamlingsbehov

5 459 tkr

(5 764 tkr under 2019)

Insamlade gåvor

6 204 tkr

(5 809 tkr under 2019)

Antal anställda

6

(7 - år 2019)

 • 4 anställda Kvinnor
 • 2 anställda Män

Samarbetspartners

Brasilien: Convencão das Igrejas Batistas Independentes (CIBI), Federacão das Entidades e Projetos Assistenciais da CIBI (FEPAS)


Latinamerika: Cooperación Misionera Iberoamericana (COMIBAM)

Paraguay: Centro Cristiano Asistencial Betel (CCAB), Convención de las Iglesias Bautistas Betel (CIBB)


Peru: Misión desde América del Sur (MASUR)

Portugal: Convencão das Igrejas Batistas Independente em Portugal


Tacka för...

 • att mitt i en pandemi, i en region som blivit hårt drabbad har vi sett hur våra partnerkyrkor blivit så relevanta i de samhällen där de finns.

Insamling

Gåvor till det gemensamma arbetet 2020

I kölvattnet av pandemin så har givandet varit ännu viktigare. År 2020 offrades 46,5 miljoner kronor till det gemensamma arbetet av församlingar, privatpersoner och organisationer, varav testamenten närmare 500 000 kr. Insamlingen, förutom testamenten, har därmed ökat något jämfört med 2019 men nådde inte helt upp till de uppsatta målen för 2020.

De fria gåvorna uppgick till 12,5 miljoner kronor, mot 2019s 15,3 miljoner. Det är framför allt kyrkoavgiften som ökar.

De ändamålsbestämda medlen, där missionärsunderhåll och projektgåvor ingår, uppgick till 33,8 miljoner. Missionärsunderhåll har minskat från 17,4 miljoner 2019 till 16,6 miljoner 2020. Årliga församlingsåtaganden fortsätter att vara den största gåvoposten till det gemensamma arbetet.

Kate Almroth
Kommunikations- och insamlingschef

Siffror kopplade till insamling för året

159 364 kr

har samlats in till det internationella arbetet när Covid blev en global angelägenhet. Det blev en uppskattad kampanj i en svår tid.

Arbetet pågår

147 903 kr

av människors semesterkassa blev en vacker handling och livsviktigt bidrag till våra partner under en svår sommar.

Skänk din semester (72 gåvor)

1 441 020 kr

blev resultatet av julinsamlingen. Många behövande blev välsignade av många generösa givare.

Julinsamling (534 gåvor)

Tre särkilda satsningar för året

Julinsamlingen 'Härlig är jorden...eller?'

Extrem fattigdomen skulle vara historia senast 2030 enligt FNs agenda 2030. Så kom pandemin. Julinsamlingen mot fattigdom gav närmare 1,5 miljoner kronor till de mest behövande i världen.

Barnhjälpen

Under ett år där barn har varit hindrad från att gå i skolan har Barnhjälpen Länk till annan webbplats. varit extremt viktigt. 3 031 000 samlades in till detta arbete.

Ge för livet

Den egna second handrörelsen, Ge för livet Second hand Länk till annan webbplats., har sedan starten passerat 60 miljoner kronor i bidrag till EFKs internationella arbete.

Ge för livet - Second hand

Samtidigt som vi har rättat oss efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer i våra butiker, har behovet av hjälpinsatser ökat för de mest utsatta människorna.

Vårt överskott har under 2020 hjälpt utsatta människor runt om i världen. Vi fokuserar på tre huvudprojekt; mot människohandeln, barns rättigheter och fattigdomsbekämpning.

Vi fortsätter att arbeta med att våra butiker ska vara en mötesplats för alla människor – en välkomnande och trygg tränings- och arbetsplats där alla kan och får vara med och göra skillnad.

Testamentsgåva

En gåva med evighetsvärde.

Genom att testamentera till förmån för Evangeliska Frikyrkan är du med och förverkligar visionen om att se ”växande församlingar förmedlar hela evangeliet till människan över hela världen”.

Det är en gåva som har ett verkligt evighetsvärde!
Varje år får Evangeliska Frikyrkan ta emot ett flertal testamentsgåvor. Beloppen kan variera från år till år.

Testamenten till Evangeliska Frikyrkan har genom åren haft en stor betydelse för missionsarbetet både i Sverige och i övriga världen. Genom testamenten kan EFK ta emot likvida gåvor, kapitalförsäkringar, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. EFK är som samfund befriade från kapitalvinstskatt för aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att helea testamentsgåvan går till EFKs arbete.

Den som funderar på att testamentera rekommenderar vi att ta kontakt med en bank eller en begravningsbyrå så testamentet blir upprättat på ett rätt sätt.

Det går också bra att kontakta Hans Lindstrand på EFKs Sverigekontor om det finns ytterligare frågor. Telefon 070-5243875.

Testamenten 2020

Under 2020 har 470 000 kronor i testamenterade gåvor tillfallit Evangeliska Frikyrkan. Vi minns med stor tacksamhet dessa vänners missionsiver, som tog sig uttryck i bön och offer. Vi ber att Herren kallar nya människor som kan bära visionen vidare.

Sylvia Hellman, Tranås
Britt-Stina Andersson, Motala
Elisabeth och Axel Karlsson, Rumskulla
Arne Ivarsson, Hova
Magda Svensson, Karlskrona

Hemgångna medarbetare

De vänner vi här hedrar genom ett särskilt omnämnande har levt ett liv i tjänst för Gud. De har på olika sätt vigt sitt liv för missionen. Vi tackar Gud för dem alla.

Bengt Göran Palmquist
Joachim Elsander
Kurt Hedlund
Stig Andreasson
Paul Lundell
Christer Kallin

Ulla-Britt Söderberg
John-Evert Johansson
Rolf Malm
Ingela Eriksson
Anna-Lisa Strömgren
Elly Jansson

Henry Andersson
Rose-Marie Claesson
Roland Hellsten
Birgit Stadsberg
Eva Bergqvist

Om du saknar någon i listan, hör av dig till Kristina Eriksson.

Årsredovisning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
EFKs årsredovisning 2020.pdf Pdf, 572.7 kB. 572.7 kB 2021-04-08 16.03
EFKs årsredovisning 2020 utskrift.pdf Pdf, 590.2 kB. 590.2 kB 2021-04-08 16.03

#viiefk