Praktikantbidrag

Alla praktikanter som reser ut med StepOut-programmet får ett praktikantbidrag. Bidragets storlek kan variera från år till år beroende på programmets totala bidragspott för året och på antalet praktikanter som medlen ska fördelas emellan. Vår målsättning är att bidraget täcker större delen av grundkostnaderna för praktiken (till exempel resa, boende, försäkring och vaccinationer). Men som sökande är det bra att vara beredd på att täcka delar av kostnaderna på egen hand. Vi uppmuntrar också alla praktikanter att höra efter med sin hemförsamling om de har möjlighet bidra med ekonomiskt stöd under praktiken. Det finns också möjlighet att på egen hand söka efter alternativa stipendier, till exempel på följande sidor: www.stipendier.se Länk till annan webbplats. och www.globalgrant.com Länk till annan webbplats..

Ett vanligt år består bidragsmedlen i huvudsak av Sida-finansierade praktikantbidrag förmedlade av Svenska missionsrådet (SMR). Dessa bidrag kan erhållas för praktikplatser inom socialt arbete eller utvecklingssamarbete i länder som av OECD (Organisation för Economic Co-operation and Development) kategoriseras som utvecklingsländer.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen