Förbered dig

Här hittar du information

Din tid som StepOutare inleds med en förberedelsefas. För att praktiktiden ska bli så bra som möjligt ingår en rad olika förberedelsemoment i denna fas. Dessa är obligatoriska och måste genomföras av alla praktikanter innan utresa. Syftet med förberedelserna är självklart att skapa bättre förutsättningar för en så bra praktiktid som möjligt, både för dig som praktikant och för det sammanhang dit du kommer.

En viktig del av förberedelsefasen utgörs av StepOuts förberedelsekurs. Kursen genomförs varje år under en vecka i augusti. Mycket av innehållet är uppbyggt kring de tematiska perspektiv som utgör StepOuts röda tråd: mission, kultur och utvecklingssamarbete. Därutöver innehåller kursen undervisning i kommunikation, hälsa, säkerhet och andra praktiska frågor. Under kursen får du också möjlighet att möta tidigare praktikanter och ta del av deras erfarenheter och tips.

Utöver förberedelsekursen ingår en rad olika förberedelseuppgifter i programmet. Som praktikant ansvarar du själv för att genomföra uppgifterna, men StepOut-samordnaren finns tillgäng som stöd.

Reflekterande förberedelseuppgifter:

 • Ett landstudium av det land där du ska göra din praktik
 • Intervju med en missionär
 • Intervju med en nysvensk
 • Litteraturuppgift
 • Reflektion kring de globala målen
 • Personlig reflektion utifrån frågeställningar kring de tre ämnesområdena: mission, kultur och utveckling

Praktiska förberedelseuppgifter:

 • Tillfråga en eller två personer om att vara kontaktperson/er i din lokala församling
 • Ta kontakt med din regionala kontaktperson på EFKs missionscentra
 • Ta kontakt med handledare på praktikplatsen
 • Teckna försäkring via EFK
 • Boka flygbiljetter
 • Skaffa vaccinationsskydd

I samband med antagningen ges mer information om dessa moment. Du kan även läsa mer om de olika uppgifterna under fliken För praktikanten. Som sökande är det viktigt att räkna med att förberedelserna tar en del tid i anspråk innan utresan.

OBS! Notera att det är ett krav att ha gått StepOuts förberedelsekurs innan utresa. Vid förhinder av något slag får resan skjutas upp till nästa år.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung”

070-101 09 87

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen