EFKs styrelse

Delar av EFKs styrelse, januari 2023

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton ledamöter som är geografiskt utspridda i Sverige. Alla tillhör de en lokal EFK-församling. EFKs missionsdirektorer är ledamöter i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en missionsdirektor valts ska dessa ingå i styrelsen men tillsammans endast ha en röst.

Richard Hultmar, Solna

Ordförande
Ledamot sedan 2016. Vald till 2024.
Pressbild: Richard Hultmar Öppnas i nytt fönster.

Linalie Newman, Örebro

Missionsdirektor
Ledamot genom rollen som missionsdirektor sedan maj 2018.

Ingemar Forss, Vintrosa

Missionsdirektor
Ledamot genom rollen som missionsdirektor sedan maj 2018.

Malin Råsberg, Örebro

Personalrepresentant
Ledamot sedan 2019. Vald till 2024.

Erik Bryskhe, Holmsund

Ledamot sedan 2022. Vald till 2026.

Mine Lon, Nässjö

Ledamot sedan 2022. Vald till 2026.

Peter Norburg, Linköping

Ledamot sedan 2018. Vald till 2024.

Anton Fagerstedt, Östra Ryd

Ledamot sedan 2018. Vald till 2024.

Sandra Edin, Uppsala

Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Eva-Carin Banka Johnson, Åhus

Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Unni Johansson, Moholm

Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Irma Janzon, Stora Mellösa

Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.

Per-Inge Andersson, Arlöv

Ledamot sedan 2020. Vald till 2024.