Ansök

Ansök StepOut

StepOut-programmet har en ansökningsperiod per år. Sista ansökningsdag är i regel 15 april.

Notera att du ansöker till programmet i sin helhet, och inte till en viss praktikplats eller ett visst land. Utifrån dina gåvor och önskemål försöker vi i samråd med dig och partners hitta den bästa möjliga praktikplatsen. Vi kan alltså aldrig i förväg garantera att du blir erbjuden en viss praktikplats, men i ansökan kan du gärna ange önskemål som vi försöker ta hänsyn till. Aktuella praktikplatser hittar du här. Efter att du tackat ja till en preliminär antagning till programmet påbörjas en placeringsprocess där du som antagen matchas med värdorganisationerna. Målet är att hitta en så bra praktikplats som möjligt, där du med dina förmågor och intressen matchas med värdorganisationernas förutsättningar och önskemål. Vi vill därför understryka vikten av en flexibel inställning hos dig som söker. Den föreslagna värdorganisationen är den som slutgiltigt godkänner din placering. Besked om placering ges i regel i maj-juni, och då blir du slutgiltigt antagen till programmet.

Som komplement till ansökan ska varje sökande be två personer att skriva en rekommendation. En av dessa bör vara en person med ett förtroendeuppdrag i din lokala församling till exempel en pastor, ungdomsledare eller någon i styrelsen/missionsrådet. Den andra personen ska vara någon som känner dig väl, dock inte en nära anhörig.

Intervju sker på överenskommen tid och i regel i Örebro. I undantagsfall kan intervjuer hållas via en digital plattform.

Ansök här!

I menyn hittar du mer information.

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen