Kontakt

Har du frågor om StepOut-programmet vill vi be dig att i första hand läsa igenom den information som finns här på hemsidan. Om något är oklart eller om du har andra frågor är du naturligtvis välkommen att höra av dig!

Församlingsbesök
I StepOut-programmet ingår för praktikanterna att efter hemkomst hålla eller medverka i olika samlingar för att berätta om sina erfarenheter. Hör av dig till oss om du är intresserad av att boka in ett sådant besök till din församling, ungdomsgrupp, skola eller arbetsplats. Även StepOut-samordnaren har möjlighet att medverka vid olika samlingar och gudstjänster.

Kontaktperson
Jenny Jonsson, projektsamordnare
E-post: jenny.jonsson@efk.se
Telefon: 070-101 09 87
Postadress: Box 1624, 701 16 Örebro

Du kan även använda detta kontaktformulär:

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen