Ansökningsformulär

Nedan hittar du StepOut-programmets ansöknings- och rekommendationsformulär.

Ansökan skrivs alltid på engelska. På så sätt får även värdorganisationen en möjlighet att ta ställning till dig som praktikant. Tänk på att detta är din chans att presentera dig för och göra ett gott intryck på en eventuell blivande värdorganisation. Du behöver inte skriva en uppsats efter varje fråga, men ta chansen att ge en utförlig bild av dig själv.

Varje sökande ska be två personer att skriva en rekommendation. ”Rekommendation allmän” ska fyllas i av någon som känner dig väl, dock ej någon nära anhörig. ”Rekommendation förtroendevald” ska fyllas i av någon som innehar en förtroendeställning i din hemförsamling, till exempel en pastor, ungdomsledare eller någon i styrelsen/missionsrådet. Vi vill att de som skriver rekommendationerna skickar dessa direkt till StepOut-samordnaren. Känsliga uppgifter i rekommendationerna behandlas konfidentiellt och tas inte upp direkt med den sökande.

Ansökningar och rekommendationer kan skickas in på två sätt:

Skicka in ansökan/rekommendationen i lämpligt filformat (helst PDF) till jenny.jonsson@efk.se eller skriv ut och skicka in hela ansökan med post (se adress nedan).

Adressen är:
StepOut-programmet
Evangeliska Frikyrkan
Box 1624, 701 16 Örebro
Epost: jenny.jonsson@efk.se

Ansökningsformulär Word, 55.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekommendation allmän Word, 13.3 kB.

Rekommendation förtroendevald Word, 50 kB.