Om EFKs mission

StepOut-programmet är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK) och dess internationella arbete. Det mesta av arbetet sker inom ramen för lokala och nationella samarbetspartners. I dagsläget samarbetar EFK med ca 70 olika organisationer i drygt 30 olika länder. Arbetet är uppdelat i fyra olika regioner: Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika.

De flesta av StepOuts praktikanter reser till någon av alla dessa samarbetsorganisationer, vanligtvis för att delta i deras sociala och utvecklingsinriktade arbete. Varje år utses några av organisationerna till huvudsakliga värdorganisationer för StepOut. Besök gärna EFKs hemsida för mer information om arbetet i de olika länderna.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Hör gärna av dig till mig!

Jenny Jonsson
Projektsamordnare StepOut & processtödjare för ”Måla drömmen ung”

070-101 09 87

Mejla mig!

Evangeliska Frikyrkan

Åstadalsvägen 2A, 702 21 Örebro
Box 1624, 701 16 Örebro
019 - 16 76 00
info@efk.se

Plusgiro: 900403-7
Bankgiro: 900-4037

EFK
Barnhjälpen
Ge för livet
StepOut
Torpkonferensen